White Glove Delivery – Same Day

WHITE GLOVE DELIVERY: SAME DAY
ส่งวันเดียว เริ่มต้นที่ 699 บาท*
บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด (World Reward Solutions) ต่อยอดบริการจัดส่งของระดับพรีเมี่ยม White Glove Delivery จากที่ต้องจองล่วงหน้าสู่การให้บริการเหนือระดับด้วยการจัดส่งภายในวันเดียว ในราคาเริ่มต้นที่ 699* บาท พร้อมรับประกันการจัดส่งในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยทีมงานมืออาชีพและการดูแลทั้งด้านความปลอดภัยและอนามัยขั้นสูงสุด
ฝนตกฟ้าร้อง หรือล็อกดาวน์ แต่ต้องส่งของขวัญวันเกิดให้คนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการส่งของมีค่า ของแบรนด์เนม หรือของที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ White Glove Delivery by Silver Voyage Club แบบ Same Day บริการจัดส่งของพรีเมี่ยมไม่ต้องรอข้ามวัน พร้อมให้บริการคุณ ด้วยพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สำหรับของมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อการรับหรือส่ง จัดส่งภายในวันเดียวกัน ในราคาเริ่มต้นเพียง 699 บาท (จากราคาเต็ม 1,200 บาท) พร้อมประกันความเสียหายที่ครอบคลุมสูงถึง 200,000 บาทต่อการรับหรือส่ง คุณสั่ง เราจัดส่งให้ ของถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัยจากทีมงานจัดส่งมืออาชีพ ที่เข้าใจถึงคุณค่าของสำคัญ จัดส่งด้วยรถซีดาน ที่ผ่านการตรวจเช็คและทำความสะอาดทุกวัน ทั้งก่อนและหลังให้บริการ พนักงานสวมถุงมือขาวที่จะส่งมอบของสำคัญด้วยความตั้งใจ พร้อมทีมผู้ช่วย Concierge ที่จะคอยประสานงาน การรับสิ่งของ ติดตามการจัดส่ง และรายงานผลแบบ real time เมื่อของถึงมือผู้รับ ทิ้งความกังวลให้เราเป็นผู้ดูแล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-016-9975 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการบริการ

1.      บริการรับส่งของระดับพรีเมี่ยมราคา 900 บาทต่อเที่ยว ของบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จัดส่งทุกพื้นที่ในกรุงเทพ สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี

a. จุด A > จุด B นับเป็นการเดินทางหนึ่งเที่ยว

b. จุด A > จุด B > จุด A หรือ C นับเป็นสองเที่ยว

c. ขนาดและน้ำหนักในการให้บริการ ผู้ให้บริการมีกำหนดน้ำหนัก ดังนี้

  รถยนต์ 4 หรือ 5 ประตู

  น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม

  ขนาดไม่เกิน 2 กล่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 54x31x76 ซม. ต่อกล่อง

2.      กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันเข้ารับบริการ ที่ Silver Voyage Concierge เบอร์ 02-016-9975 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน หรือ service@worldrewardsolutions.com ตลอด 24 ชั่วโมง

3.      ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้น โดยจะไม่ได้รับการชดเชยในรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น

4.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการรับงานส่งสินค้า สิ่งของ พัสดุหรือสินค้าผิดกฎหมายทุกประเภท รวมไปถึงสิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของมีคมหรือมีอันตราย สารเคมีและวัตถุไวไฟทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

5.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองบริการ

6.      สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

7.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการในกรณีที่จำนวนการสำรองบริการในวันนั้นๆ มีปริมาณมาก

8.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

9.      ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10.    ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการ White Glove Delivery ได้ที่ www.silvervoyageclub.com

11.   เงื่อนไขการบริการให้เป็นไปตามบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *