Air V&V in Guam

เก็บกระเป๋าไปเที่ยวกวมกัน

Silver Voyage Club ร่วมกับ Dusit Thani Guam Resort และ Really Cool Go พร้อมคุณ พาที สารสิน จัดทริปสุดพิเศษ Air V&V Guam ทริปปลดล็อกหัวใจ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน United Airline แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Narita ให้ช้อปในสนามบิน 1 รอบ และบินเข้ากวมเพื่อรับวัคซีนตามเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกากำหนด และท่องเที่ยวพักผ่อนสบายๆ บนเกาะกวม พักโรงแรม ดุสิตธานี กวม รีสอร์ต แบรนด์ไทยระดับห้าดาว พร้อมผ่อนคลายกับโปรแกรมเพื่อสุขภาพ และเตรียมช้อปปิ้งแบรนด์เนมสุดหรู รวมถึงล่องเรือชมหมูเกาะและปลาวาฬยามอาทิตย์อัสดง 
สนนราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 125,000 บาท 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Silver Voyage Club Concierge 02-016-9975
เปิดทริปรอบปฐมฤกษ์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2564
ตัวอย่างทริปเดินทาง 
19 สิงหาคม 2564: วันที่ 1
07:00     เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ NH806
15:15     ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
16:15     เดินทางออกจากสนามบินนาริตะ ไปยังกวม เที่ยวบินที่ NH6458
21:35     ถึงสนามบินนานาชาติ A.B. Won Pat กวม ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเข้าเช็คอินที่โรงแรม Dusit Beach Resort Guam
20 สิงหาคม 2564: วันที่ 2
08:00     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
10:00     รับบริการฉีดวัคซีนที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
12:00     รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
บ่าย        พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00     รับประทานอาหารมื้อค่ำริมหาดให้บริการโดยโรงแรม Dusit Thani Guam Resort
21 สิงหาคม 2564: วันที่ 3
08:00     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
10:00     ทัวร์ชมเมือง Hagatna เมืองหลวงของกวม ตามอัธยาศัย
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่นภายในเมือง
บ่าย        ช้อปปิ้งที่ T Galleria by DFS และ ถนนสายช้อปปิ้งเลื่องชื่อของเมือง
ค่ำ          รับประทานอาหารมื้อค่ำบนเรือครูซพร้อมชมปลาโลม่าท่ามกลางวิวพระอาทิตย์ตกดิน
22 สิงหาคม 2564: วันที่ 4
08:00     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
10:00     รับบริการสปาและเวลเนสโปรแกรมที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
12:00     รับประทานอาหารไทยที่ห้องอาหารของโรงแรม ตามอัธยาศัย
14:00     ช้อปปิ้งที่เอาเล็ทชื่อดัง พร้อมตรวจ PCR Test 
18:00     รับประทานอาหารมื้อค่ำ ตามอัธยาศัย
23 สิงหาคม 2564: วันที่ 5
08:00     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Dusit Thani Guam Resort
09:00     เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อไปยังสนามบิน
12:10     เดินทางออกจากกวม ไปยัง สนามบินนานาชาตินาริตะ เที่ยวบิน NH6457
18:35     เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ไปยัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน NH805
23:20     ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ เดินทางเข้า ASQ ตามที่เลือกไว้ 14 วัน
ราคาแพคเกจรวม: 
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-กวม ชั้นประหยัด 1 ที่
 • การเข้าพักโรงแรม Dusit Thani Guam Resort 4 คืน รวมอาหารเช้า
 • การประสานทางเลือกโปรแกรมสุขภาพโครงการ AIR V &V (วัคซีนทางเลือกตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาสำหรับป้องกันโรคโควิด-19) 
 • ตรวจ RT-PCR test 1 วันล่วงหน้าก่อนบินกลับ
 • รถรับ-ส่ง สนามบินที่กวม
 • การจัดการเอกสาร Certificate of Entry เพื่อกลับเข้ามายังประเทศไทย
 • บริการตรวจ RT-PCR test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยเป็นการตรวจถึงบ้าน
 • ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยฯ กำหนด)
 • บริการผู้ช่วยในการเดินทางแบบออนไลน์ผ่านทาง Line application
 • บริการเล้าจน์พักผ่อนที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาตินาริตะ
ราคานี้ไม่รวม:
 • ค่าดำเนินการทำวีซ่า USA
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มมื้อเที่ยงและมื้อเย็น
 • โปรแกรมทัวร์
 • ค่าโรงแรม ASQ จำนวน 14 คืนเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าบริการต่อท่าน 
 • 125,000 บาทสำหรับการโดยสารสายการบินชั้นประหยัด 
 • 245,000 บาทสำหรับการโดยสารสายการบินชั้นธุรกิจ
 • ราคาดังกล่าว เป็นราคาตั๋วที่เช็ค ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2021 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาค่าบริการต่อท่านอ้างอิงจากการปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินตามราคาที่ว่าง ณ วันนั้นๆ
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-016-9975 ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00 – 21:00 น.
เงื่อนไขและข้อกำหนด: 

• ผู้เดินทางต้องมีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ 

• ผู้เดินทางจะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และผลตรวจจะต้องเป็นลบไม่พบเชื้อเท่านั้น

• ในกรณีที่ผลตรวจ RT-PCR Test พบว่าติดเชื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเดินทางทุกกรณี โดยท่านสามารถเลื่อนรอบการเดินทางได้

• ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารยืนยันการจองที่พักจากโรงแรม ASQ ที่ได้รับรองโดยภาครัฐ สำหรับการเข้าพักหลังจากกลับมาจากทริปแล้ว

• ผู้เดินทางจะได้รับการสำรองการฉีดวัคซีนเมื่อชำระค่าเดินทางแล้ว 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะข้างเคียงในระหว่างและหลังการเดินทางทุกกรณี

• หากผู้เดินทางต้องการที่จะยกเลิกการเดินทาง สามารถทำได้ตามกรณีดังนี้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทางด้านการแพทย์ หรือค่าใช้จ่ายจากผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะช่วยเหลือด้านการประสานงานในการจัดการนี้ได้ตามเงื่อนไขของประกันที่ทำไว้เท่านั้น
   – ในกรณียกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินตามมูลค่าหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
   – ในกรณียกเลิกการเดินทางภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนกฎและข้อบังคับในการเดินทางและการเข้าเมืองของประเทศอเมริกาและประเทศไทยได้

2 Comments

 1. Thanasin Boonthavikoon

  I interest this V&V tour
  pls. email me

  ton_dentcu@hotmail.com
  tel. (+66)875645443

  Mr.Thanasin Boonthavikoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *