จุลินทรีย์ในลำไส้ ความเสี่ยงหนึ่งของภาวะลำไส้แปรปรวนที่ทุกคนมองข้าม

โดย: นพ.ฐิติชัย วงศ์ศิริอำนวย

บทความสนับสนุนโดย

BioMed สุขภาพแข็งแรงด้วยจุลินทรีย์สมดุล

จุลินทรีย์ในลำไส้ หรือ Gut microbiota คือ แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ในมนุษย์ มีหน้าที่บทบาทที่สำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมอาหาร การทำงานของลำไส้ เกี่ยวข้องกับการสร้างวิตามินในร่างกาย  รวมทั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย แน่นอนครับ สำหรับกระบวนการทำงานการบีบตัวของลำไส้ การย่อยสารอาหาร หรือ การสร้างเยื่อบุผิวในลำไส้ จุลินทรีย์ในลำไส้ย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

สุขภาพดีแข็งแรง ด้วยจุลินทรีย์ที่สมดุล biomed

หากจุลินทรย์ในลำไส้ขาดสมดุลไปนั้นจะมีผลทำให้การดูดซึมสารอาหารไม่ได้ การบีบตัวของลำไส้ผิดปกติ การรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ผิดปกติไป จะมีผลทำให้มีอาการผิดปกติตามมาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ท้องผูก ท้องเสีย ถ่ายกระปิดกระปอย อาการปวดท้องเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง การรู้สึกอิ่มเร็ว ซึ่งจะมีผลกระทบหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน ผลต่อการรับประทานอาหาร บางรายอาจมีภาวะขาดสารอาหารจากการที่รับประทานไม่ได้ หรือ การดูดซึมผิดปกติไป จนถึงบางคนมีภาวะไม่มั่นใจในตัวเองและกลัวการเข้าสังคม

จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ มีบทบาทที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้ของเรา การที่ได้ปรับสมดุลการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีงานวิจัยหลายงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาว่าการปรับสมดุลของลำไส้จะทำให้ภาวะลำไส้แปรปรวนดีขึ้นได้อย่างมีนัยยะชัดเจน หากใครมีอาการลำไส้แปรปรวน ลองมาใส่ใจดูแล จุลินทรีย์ลำไส้ในร่างกายเราด้วยเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *