ดอกไม้แห่งฤดูหนาว

แต่ละปี Van Cleef & Arpels จะทำการยกย่องความงดงามแห่งมวลธรรมชาติภายใต้พรมหิมะปกคลุมด้วยงานออกแบบ ซึ่งอาศัยแรงบันดาลใจจากลำดับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของพรรณพฤกษ์ และสำหรับปีนี้ เมซงสรรค์สร้างผลงานสุดวิจิตรบรรจงราวบทกวีรจนาพรรณนาความงามของไม้ดอกสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งจะผลิบานเมื่อถึงฤดูหนาว นั่นก็คือ “กุหลาบคริสต์มาส” หรือ Rose de Noel ซึ่งมีทั้งกลีบขาวล้วนทั่วทั้งวงกลีบดอก หรือไม่ก็หลากสีสันจรัสตาตัดกับสีขาวโพลนของแดนหิมะ ราวกับเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความหวัง และความสดใส มีชีวิตชีวาท่ามกลางภูมิทัศน์จรัสประกายระยับแสงที่ตกต้องบนพื้นเกล็ดน้ำแข็ง และยังนำเสนอคอลเลคชันใหม่ นั่นคือเครื่องประดับ Hellébore (“เอลเลบอร” เป็นอีกชื่อเรียกของกุหลาบคริสต์มาส) เพื่อยกย่องความงดงามของกุสุมายล์กลางเหมันต์เป็นครั้งแรก โดยอาศัยบทบรรจบระหว่างประกายสุกสว่างเป็นเงางามของบรรดาหินรัตนชาติเนื้อแข็ง กับประกายระยิบระยับจับตาของพราวเพชร เพื่อให้ผลงานเลอค่าด้วยลีลาเรียงร้อยขององค์ประกอบนูนสูงเหล่านี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในธรรมชาติกลางฤดูหนาวได้อย่างละเมียดละไม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *